Контакти

Изберете правилния контакт за вас!

Централен офис

Търговски директор - Ясен Минчев

Тел. 052 575 103

yasen.minchev@assaabloy.com

 

Мениджър Вътрешна търговия - Валентин Добруджалиев

Тел. 052 575 122

valentin.dobrudzhaliev@assaabloy.com

 

ул. Петко Стайнов 10

9000 Варна, България

Регион София

Регионален мениджър - Йордан Йорданов

1000 София, България

бул. Проф. Марко Семов 27

Тел. +359 2 87 44 692

+ 359 889 855 995

Yordan.Yordanov@assaabloy.com

Търговски представител - Владимир Георгиев

Тел. + 359 885 550 330

Vladimir.Georgiev@assaabloy.com

Регион Варна

Търговски представител - Марин Стефанов

Тел. 052 575 124

Моб. 0884 224 544

marin.stefanov@assaabloy.com

 

Търговски представител & Онлайн търговия - Михаил Караколев

Тел. 052 575 148

Моб. 0888 574 188

mihail.karakolev@assaabloy.com

 

ул. Петко Стайнов 10

9000 Варна, България

Регион Пловдив

Регионален представител - Андрей Ангелов

Тел. +359 884 885 505

Andrey.Angelov@assaabloy.com

Регион Стара Загора

Търговски представител & Мастър ключ системи - Косьо Колев

Моб. 0884 787 474

kosyo.kolev@assaabloy.com

Регион Плевен

Регионален представител - Стефан Стефанов

Тел. +359 885 770 855

Stefan.Stefanov@assaabloy.com

Търговски представител Електромеханични продукти

Търговски представител Електромеханични продукти - Диян Борисов

Тел. +359 888 717 180

Diyan.Borisov@assaabloy.com

9000 Варна

ул. Петко Стайнов 10

Външна търговия

Експорт Мениджър - Марина Стоянова

Тел. +359 52 575 132

Marina.Stoyanova@assaabloy.com

Експорт Специалист продажби - Яна Караколева

Тел. +359 52 575 120

Yana.Karakoleva@assaabloy.com

Отдел Доставки

Мениджър Доставки - Жулияна Бенчева

Тел. +359 52 575 123

Моб. +359 887 074 462

juliana.bencheva@assaabloy.com

Специалист Доставки - Борислав Златев

Тел. +359 52 575 116

Моб. +359 887 282 558

borislav.zlatev@assaabloy.com

Фирмен сервиз

Организатор Ремонт & Поддръжка - Иван Йорданов

Тел. 052 575 126

9000 Варна

ул. Петко Стайнов 10

Фирмен магазин

Kонсултант - Теменужка Коларова

temenuzhka.kolarova@assaabloy.com

Тел. +359 52 575 125

9000 Варна

ул. Петко Стайнов 10