CLIQ® Web Manager

За малки и средни предприятия, които се нуждаят от решение, което може да комбинира помещения находящи се на различни локации- Управление на правата за достъп, по всяко време отвсякъде.

Администрирайте вашата система за контрол на достъпа CLIQ сигурно в облака, през стандартен уеб браузър.

Софтуерът CLIQ Web Manager работи сигурно в облака, за да ви помогне да администрирате контрола на достъпа по най-добрия начин за вашия бизнес.

Администраторите управляват всеки програмируем ключ и потребител на сайта; създайте индивидуални графици за потребителите или вратите; генериране на списъци за събития от дневници на събития и още много.

Уеб мениджърът е особено подходящ за организиране на контрола на достъпа, на места намиращи се на различни локации.

CLIQ Web Manager се предлага самостоятелно или като ASSA ABLOY софтуер като решение за услуга (SaaS).