CLIQ® Система за контрол на достъпа

Заключващите устройства от системата CLIQ са проектирани за устойчивост на физическа и електронна атака. Интуитивният облачно базиран софтуер и редица програмни устройства ви помагат да управлявате всичко това безопасно.

CLIQ е електронна заключваща система, проектирана да осигурява максимална гъвкавост и подобрена сигурност. Физическата сигурност е максимална с редица устойчиви на фалшиви електромеханични ключалки и катинари, управлявани с интелигентни програмируеми ключове CLIQ. Софтуерът CLIQ добавя допълнителна криптирана електронна сигурност и контрол.

Можете да използвате нашите програмиращи устройства в различни комбинации във всички наши системи за управление на CLIQ: CLIQ Local Manager, CLIQ Web Manager, CLIQ Remote (вкл. CLIQ Connect) и CLIQ Go.