MAUER Ellocks

Система за контрол на достъпа, разработена от нашата местна марка MAUER.

Системата Ellocks Online се управлява чрез специализиран софтуер от типа Ellsys и има някои уникални функции, сред които:

  • Възможност за работа „в облака“, което елиминира продължителния и отнемащ време процес на инсталиране
  • Удобен потребителски интерфейс
  • Управление на базата данни от всяко място в света, което е свързано с интернет
  • Мобилна версия на софтуера, подходяща за смарт телефон или таблет
  • Възможност за програмиране на часови зони, работни смени, почивки и др .
  • Възможност за управление на неограничен брой потребители
  • Възможност за управление на неограничен брой потребителски групи
  • Възможност за програмиране на зони за достъп
  • Доклади за неограничен брой събития на потребител, точка за достъп или общо системно ниво
  • Възможност за блокиране на всяка потребителска карта или точка за достъп