Софтуер SMARTair®

За максимална гъвкавост на достъпа софтуерът SMARTair TS1000 позволява на системния администратор дистанционен достъп до всяко устройство на вашата система за контрол на достъпа..

Софтуерът SMARTair TS1000 е най-интуитивният софтуер за управление на пазара. Той носи гъвкавост и ако е необходимо - контрол в реално време на всяка инсталация. Лесната надградимост, основна философия на SMARTair, е в основата на вашето потребителско изживяване на софтуера TS1000.

SMARTair TS1000 поставя мениджърите начело с пълен контрол върху целия достъп от една точка. Защитената архитектура клиент-сървър с уеб услуги позволява управление на системата от почти всяко устройство - компютър, таблет или смартфон - и от множество точки. Няма нужда мениджърите да стоят физически на в офиса и няма нужда от софтуер, който клиентите трябва да инсталират.

Със софтуера SMARTair TS1000 мениджърите на съоръженията и защитата могат да изберат да управляват правата за достъп с календарни графици за различни потребителски групи. Системата предлага постоянна гъвкавост, лесно включва нови врати, нови потребители и разрешения, календари и часови зони. Могат да бъдат включени до 30 отделни графици.

Със софтуера SMARTair TS1000 можете лесно да комбинирате различни системи за управление в рамките на една инсталация. Например, вратите по периметъра са оборудвани с безжична онлайн функционалност, докато много интериорни врати се управляват от Update on Card. Един единен софтуерен интерфейс контролира всичко това.

TS1000 също предлага възможност за бързо надграждане от офлайн до актуализация на карта или безжично онлайн управление. Вашата инвестиция е доказано устойчива в бъдеще време, защото софтуерът на SMARTair се обновява без нужда от намеса.

Свържи се с SMARTair експерт