АССА АБЛОЙ проведе курс по Първа помощ

На 24.01.2020 г. АССА АБЛОЙ Опънинг Солюшънс България проведе основен курс по „Първа помощ“ с лектор инж.Пачалов. Служителите получиха основни знания, необходими при овладяването на животозастрашаващи травми.