CLIQ® Софтуер

Администрирайте вашата CLIQ система сигурно в облака с криптирана връзка към софтуер, достъпен отвсякъде чрез уеб браузър. Нашият уеб мениджър поддържа вашите сложни работни процеси на множество отдалечени локации

Софтуерът CLIQ работи сигурно в облака, за да ви помогне да администрирате контрола на достъпа по най-ефективния начин. Всеки клавиш и цилиндър CLIQ може да се програмира от системен администратор, използвайки софтуера CLIQ. Филтрирате достъпа до конкретни брави според точните нужди на вашия бизнес.

Нашият интуитивен софтуер поддържа ефективно управление на работния процес. Администраторите могат да създават индивидуални графици за потребители, врати или одит логове.

Функцията за повторно потвърждаване на ключове елиминира рисковете от изгубени или откраднати ключове. С няколко кликвания вашият CLIQ® ключ, потребител или система може да бъде настроен така, че да изисква редовно презаверяване на ключовете, което го прави сигурен и лесен за издаване на ограничен във времето достъп до изпълнители или посетители.

CLIQ CLIQ Web Manager се адаптира към организации с екипи за сигурност на множество сайтове, като е правилният избор за голяма организация. Мултинационални компании с администратори за различни територии или организационни звена могат да им предоставят всички едновременно достъп до системата. Софтуерът се предлага и на няколко езика, идеален, ако имате многоезичен списък на персонала.

CLIQ Web Manager се предлага и като ASSA ABLOY Software as a Service (SaaS).

Идеалното решение за различни малки и средни предприятия, CLIQ Local Manager предоставя прост път за надграждане до софтуера на CLIQ Web Manager. Той позволява администрирането на ключове, цилиндър и хора и дава възможност за възстановяване на одиторни пътеки на своя администратор чрез проста функционалност за одобрение на разрешение. Простият софтуер е специално разработен да работи за системи, които включват до 1000 цилиндъра или ключовете.

Нашето решение CLIQ Go е идеалното приспособяване за малки и средни предприятия. Една част от решението е CLIQ Express интуитивният софтуер за нашите препродадени партньори, който се използва за създаването на CLIQ Go системи. Другата част е удобното за потребителя CLIQ Go приложение, използвано от крайния клиент за управление на права за достъп, изгубени ключове и дневници на събития по всяко време и навсякъде от мобилен телефон или таблет.