SMARTair® Offline

Мощен, пълнофункционален контрол на достъпа за управляеми на сгради с малък трафик

С SMARTair Offline, мениджърите на съоръжения могат да създадат напълно функционираща, гъвкава електронна система за контрол на достъпа и да я управляват лесно с интуитивен администраторски софтуер.

SMARTair Offline се предлага с мощни функции за управление на достъпа: мениджърите на съоръжения могат да добавят и изтриват незабавно потребители или изгубени / откраднати карти и да събират одитни логове от всяка брава или потребител.

Ежедневните задачи за управление включват ръчно събиране на събития от вратите на сайта. След това мениджърите прехвърлят актуалната информация за състоянието на софтуера SMARTair. Актуализирането на правата за поддръжка и достъп за вашата SMARTair инсталация се планира изключително лесно.

Съвместимост

      

  • PIN технология
  • RFID технология
  • Виртуални ключове