Гъвкавост и сигурност

Продуктите и решенията, които са предназначени за хотели трябва да се администрират лесно и същевременно да бъдат безопасни и комфортни за гостите.

АССА АБЛОЙ предлага богата гама от продукти, които могат да осигурят идентификация на гостите, да предотвратят кражби от стаите, като са лесни за управление. Каталогът ни включва електронни брави с карти, сейфове, автоматизации за врати и др.

Главни области където АССА АБЛОЙ може да предложи решения:

Осигуряване на периметъра: Системите за контрол на достъпа позволяват отдалечен мониторинг на инсталациите от централно място и се гарантират достъпа на посетителите.

Съблекални и VIP зони: дистанционно управляваните решения за контрол на достъпа гарантират, че гостите имат бърз и навременен достъп.

Мастър ключ системи: системи ключалки от нисък, среден и висок клас оптимизирани в Мастър ключ система, генерирана според индивидуалните характеристики и изключаваща повтарящи се секретности, на географски принцип.

Аварийни изходи: решенията за бърз изход, като противопожарни врати, антипаник устройства, защитават хората и имуществото по време на извънредни ситуации и предотвратяват навлизане отвън по всяко време.