Образование

Безопасната учебна среда изисква интелигентни, дискретни и ефективни решения за управление на достъпа.

Защитата на учащите и персонала чрез изграждане на безопасна и удобна работна среда е основна задача за всяко учебно заведение.

Предлагаме комплексни мерки и решения за контрол на достъпа за образователния сектор, които могат да посрещнат всички нужди на учащите и работещите в заведенията.

Достъпността е ключов елемент, но в определени зони тя трябва да бъде внимателно наблюдавана и бързо променяна в някои моменти.

От сградите, в които се намират главни входове и лекционни зали, до спортни съоръжения или общежития за ученици, избраните решения за контрол на достъпа, проследяването на активността, както и системите за аварийни маршрути с точките на заключване трябва да работят като едно цяло, за да осигурят подходяща сигурност и защита срещу взлом, кражба и вандализъм.

Главни области където ASSA ABLOY може да предложи решения:

Основни входове: автоматични плъзгащи се, въртящи се или люлеещи се врати, които могат да поемат високи нива на трафик, комбинирани с електронни системи за контрол на достъпа, които позволяват дистанционно наблюдение от централно място, за да се гарантира, че целият достъп на посетителите се контролира в конкретно време на деня.

Административни помещения и персонал: решения за контрол на достъпа защитават хората и собствеността, за осигуряване на комфортна среда.

ИТ / технически кабинети / лаборатории: електронни системи за достъп и управление на активи, с допълнителни мониторингови и одито логове ограничават неоторизиран достъп и осигуряват защита на активите срещу кражба.

Лекционни зали и класни стаи: надеждно оборудваните врати и аварийните изходи осигуряват комфорт и достъп, докато интегрираните системи за управление позволяват наблюдение на учениците.

Общежития и университети: динамичните хардуерни решения и контрол на достъпа защитават студентите и техните принадлежности, докато визията на хардуера на вратите отговарят на изискванията за визия и настаняване на студенти и ученици.

Проследяване на инвентара: интелигентните шкафове за ключове и шкафчета за техника лесно интегрирани в по-широки решения за контрол на достъпа осигуряват допълнителна защита чрез доклад на събитията в реално време.