Интегрирани решения за отваряне на врати в обществените съоръжения

Решенията за сигурност на обществени сгради трябва да подобряват цялостното преживяване на посетителите, като им осигуряват безопасност и лесни за употреба продукти.

Обществените сгради трябва да бъдат широко достъпни, като в същото време осигуряват надеждна защита от крадци, вандализъм, пожари и други бедствия. Продуктите понякога трябва да отговарят на специфични изисквания при исторически сгради или модерни стъклени структури.

Спортните центрове, концертните зали и музеите са някои от местата, които се нуждаят от специални аварийни пътища за изход, оборудвани с анти-паник устройства, електронни паник ключалки и аварийни бутони за евакуация, за да гарантират на посетителите безопасност, но в същия момент предлагат всички удобства на решенията за контрол на достъпа с различни права, работни и времеви зони.

Главни области където ASSA ABLOY може да предложи решения:

Осигуряване на периметъра: Системите за контрол на достъпа позволяват отдалечен мониторинг на инсталациите от централно място и се гарантира, че целият достъп на посетителите е контролиран.

Основни входове: Електронни системи за контрол на достъпа, които позволяват дистанционно наблюдение от централно място и вписват данните на посетителите, които са влезли в съоръжението.

Обществени зони: физическите и логическите решения за контрол на достъпа могат да бъдат използвани и пригодени, за да позволят или ограничат достъпа до зони като тоалетни, кафенета и аудитории в определени часове на деня.

Съблекални и VIP зони: решенията за контрол на достъпа гарантират, че правилните хора имат достъп до правилния момент. Електромеханичните брави на шкафовете ще предоставят по-лесно управление достъпа в съоръженията и ще намалят разходите за изгубени ключове.

Аварийни изходи: решенията за бърз изход, като противопожарни врати, антипаник устройства, защитават хората и имуществото по време на извънредни ситуации и предотвратяват навлизане отвън по всяко време.