Достъп от световна класа за пациенти, персонал и посетители

В лечебните заведения и центрове, ограничаването и следенето на достъпите в определени зони по всяко време на денонощието е изключително важно за гарантиране на сигурността.

Осигуряването на достъп, сигурността и високото качество на обслужването в здравните заведения изисква интелигентно, дискретно и ефективно упрвление на сградите, което трябва да е гъвкаво и да посрещне различните нужди на пациентите, медицинския персонал и гостите.

Докато със специалните превключватели и дръжките за антимикробните врати може да се предотврати разпространението на инфекции в хирургичните зони и в стаите на пациентите, системите за контрол на достъпа и решенията за аварийни маршрути осигуряват необходимите нива на сигурност в помещенията.

Главни области където ASSA ABLOY може да предложи решения:

Основни входове: Електронни системи за контрол на достъпа, които позволяват дистанционно наблюдение от централно място, за да се гарантира, че само упълномощени хора могат да имат достъп до сградата след определено време през нощта.

Стаи и отделения на пациентите: безопасни и просторни стаи и отделения, оборудвани с врати и дръжки с ключови антимикробни функции за ограничаване на разпространението на инфекции, както и системи за контрол на достъпа при по-чувствителни пациенти.

Аптеки: защитени аптеки с високо ниво на контрол на достъпа, плюс системи за мониторинг, възпират кражбите и позволят разследване.

Хирургически звена: Специализирани автоматични врати за хирургически отделения и операционни зали, в комплект с превключватели за отваряне чрез лактите, свеждат до минимум контакта с дръжките и да се елиминира риска от инфекции, интегрирани в системи за контрол на достъпа.

Проследяване на инвентара: интелигентните шкафове за ключове и шкафчета за техника лесно интегрирани в по-широки решения за контрол на достъпа осигуряват допълнителна защита чрез доклад на събитията в реално време.

Аварийни изходи: решенията за бърз изход, като противопожарни врати, антипаник устройства, защитават хората и имуществото по време на извънредни ситуации и предотвратяват навлизане отвън по всяко време.