Правно съобщение

Това е общо поверително и правно известие във връзка с уебсайта на групата АССА АБЛОЙ („ASSA ABLOY“). На този уебсайт АССА АБЛОЙ предоставя онлайн информация. Достъпвайки и използвайки този сайт, вие се съгласявате да бъдете правно обвързани и да спазвате следните условия в настоящото известие за поверителност и правна информация.

Ние си запазваме правото да променяме или преустановяваме по всяко време всеки аспект или функция на този сайт, включително поверителността и юридическото известие, и такива изменения влизат в сила веднага след публикуването на променения аспект или характеристика на този сайт или променения поверителност и правно предизвестие.


ПРАВНО ЗАБЕЛЕЖКА

АВТОРСКО ПРАВО, ЗАДАЧИ И СРОК НА УПОТРЕБА

Съдържанието на тази интернет страница („Съдържанието”), включително но не единствено текста, графиката и изображенията, търговските марки, брандовете, логата и софтуера, са защитени от законите за интелектуалната собственост. Собствеността върху съдържанието не се прехвърля към вас или към друг потребител на сайта, а остава собственост на Асса Аблой или трети лица, имащи права на собственост върху публикуваните на сайта материали.

Асса Аблой притежава имената, използвани за дейността на дружеството, както и имената на продуктите и услугите на компанията, които са упоменати на сайта, като тези имена са защитени от законите за интелектуална собственост. Всички търговски марки са собственост на техните съответни притежатели.

Вие имате право да разглеждате, изпращате по имейл, да сваляте или разпечатвате копия от съдържането, но само за ваши лични, нетърговски цели. Неразрешеното използване на съдържанието може да се тълкува като нарушение на законите за авторското право, търговските марки и други закони. Когато изпращате по имейл, сваляте или отпечатвате копия от съдържанието, вие трябва също така да включите всички съобщения за авторски права и други, които са включени в съдържанието, включително уведомления за авторски права, поместени в долната част на страницата.

Съдържанието не може да се възпроизвежда, транскрибира, съхранява в система, откъдето може да бъде извлечено, превеждано на който и да е език или на компютърен език, предавано в каквато и да е форма или чрез каквито и да е средства (електронни, механични, фотографски, записни и други), препродавано или преразпределяно без предварителното писмено съгласие на Асса Аблой. Вие нямате право да продавате или изменяте съдържанието, нито да възпроизвеждате, изобразявате, изпълнявате публично, разпространявате или използвате съдържанието по какъвто и да е начин за публични или търговски цели. Вие не можете да слагате този сайт или каквото и да е негово съдържание в „рамки” и вие приемате да не копирате върху сървър каквато и да е част от този сайт. Допълнително вие приемате да не изобразявате или използвате имена, лога или търговски марки на Асса Аблой под каквато и да е форма без предварителното писмено съгласие на Асса Аблой.

Изрично се забранява използването на съдържането върху който и да е друг сайт или в средата на каквато и да е друга компютърна мрежа за каквито и да е цели, макар че можете да давате хиперлинкове в HTML от вашия сайт към този сайт, при спазването на тези условия за ползване. Ние даваме неизключително, ограничено, отменяемо разрешение за даване на линк към този сайт. Вие приемате да не давате линкове към този сайт по такъв начин, че те да бъдат асоциирани с реклама или да изглеждат като одобряващи организация, продукт или услуга. Вие приемате да не публикувате линкове към този сайт на каквито и да сайтове, които могат логично да бъдат възприети като обидни, унизителни, заплашителни, груби или злобни. Асса Аблой си запазва правото да отмени по всяко време това разрешение изцяло или вашето право да ползвате конкретни линкове. Ако Асса Аблой отмени този лиценз, вие приемате да отстраните и деактивирате незабавно всички линкове към този сайт.

Ако използвате съдържанието по начин, който не е изрично позволен от тези срокове и условия, вие може да нарушите законите за авторското право, търговските марки или други закони. Ако случаят е такъв, Асса Аблой автоматично ще отмени разрешението за ползване на сайта и има право да изиска незабавно унищожаване на копията, които сте направили на която и да е част от съдържанието. Всяко право, което не е изрично дадено в тези срокове и условия, е запазено.

 


ОПРОВЕРЖЕНИЕ

Асса Аблой не дава уверения относно резултатите, които са получени от използването или доверяването на този сайт, на съдържащото се или предоставено чрез сайта съдържание. Следователно, използването на този сайт е на ваш собствен риск.

Асса Аблой предоставя този сайт и неговото съдържание и услуги „както е”, без гаранция от какъвто и да е вид, изрична, косвена или по закон. До допустимия от закона обем, Асса Аблой отхвърля всички гаранции, независимо дали изрични или косвени, по закон или други, включително, но без ограничение, косвени гаранции за собственост, търговска годност, ненарушаване на правата на трети лица и годност за конкретна цел. Асса Аблой не дава уверения или гаранции за коректността, надеждността, пълнотата, непрекъснатостта или своевременността на съдържанието, услугите, софтуера, текста, графиката, линковете или комуникациите, които са предоставени върху сайта или чрез неговото ползване. Вие имате отговорността да вземете всички предпазни мерки, които са необходими, за да осигурите, че съдържанието, което получавате от този сайт, е чисто от компютърни вируси или други потенциално разрушителни компютърни кодове.

Асса Аблой или което и да е лице или компания, асоциирани с Асса Аблой, не носят отговорност за щети от какъвто и да е характер, които са резултат от ползване или невъзможност за ползване на сайта или каквото и да е съдържание, услуги или материали, които са предоставени от този сайт или на него („тази защита”). Тази защита включва всички претенции, независимо дали се основават на гаранция, договор, опасни действия, строга отговорност или друга правна теория, дори и ако Асса Аблой е включило възможността за такива щети. Тази защита включва всички загуби, включително но без ограничение: преки, косвени, специални, случайни, следващи, примерни или наказателни; щети, произтичащи от телесна повреда или убийство; пропуснати печалби; щети, които са резултат от изгубени данни или прекъсване в дейността.

 


ВРЪЗКИ КЪМ ДРУГИ САЙТОВЕ И 
РЕКЛАМИ

Този сайт може да съдържа линкове към сайтове на трети лица. Тези линкове са предоставени единствено за ваше удобство и не представляват одобрение на Асса Аблой по отношение на съдържанието, което е поместено или предоставено от сайтовете на тези трети лица. Настоящият сайт не носи отговорност за съдържанието на сайтовете на трети лица, към които са дадени линкове; също така, настоящият сайт не разглежда, контролира или проследява материалите от сайтовете на трети лица, нито дава каквито и да е уверения относно съдържанието, точността или законността на материалите, съдържащи се в сайтовете на тези трети лица.

Ако решите да посетите сайта на трето лице чрез линк, даден на този сайт, вие трябва да направите това на ваш собствен риск. Използването на сайтове на трети лица се ръководи от сроковете и условията за ползване на сайтовете на тези трети лица, включително тяхната политика за поверителност по отношение на сайта.

Ако този сайт реши да включи реклами на трети лица, рекламите могат да съдържат линкове към други сайтове. Освен ако не е посочено друго, този сайт не дава одобрение на каквито и да е продукти, нито уверения относно съдържанието, точността или законността на материалите, които се съдържат в реклама или са достъпни чрез линк към реклама, поместена на този сайт.


ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

АССА АБЛОЙ се ангажира да защитава поверителността на вашите лични данни. Тази Политика за поверителност описва как АССА АБЛОЙ управлява и използва личните данни, които получаваме от вас във връзка с този уебсайт, и как да се свържете с нас, ако имате допълнителни въпроси относно обработката на личните ви данни.
АССА АБЛОЙ събира и съхранява лични данни (като вашето име, адрес, имейл адрес и телефонен номер), които предоставяте, за да получавате информация от нас. Такава информация ще позволи на АССА АБЛОЙ да изпълни вашата заявка за информация.

АССА АБЛОЙ също така събира и съхранява лични данни, които предоставяте (а) като част от данните за притежателя на акаунта ви (ако е приложимо) и / или (б) във връзка с вашите запитвания за или закупуване на продукти на нашия уебсайт (където тези налични са функции). Тази информация може да включва информация за контакт и доставка, както и финансова информация във връзка с вашите онлайн плащания за продукти.
В допълнение към посочените по-горе употреби, можем да използваме лични данни за администриране и подобряване на този уебсайт, за нашето вътрешно водене на записи, за статистически анализ и (където е приложимо), за да изпълним вашите поръчки за продукти и / или да се свържем с вас във връзка с продажби / покупки и като част от нашите процедури за обслужване на клиенти.

За тези цели личните данни могат да бъдат прехвърляни на компаниите от групата АССА АБЛОЙ в страните, където са базирани по целия свят (които може да са извън Европейското икономическо пространство).
Личните данни, които се събират или съхраняват, се използват единствено в рамките на групата компании АССА АБЛОЙ, с изключение на това, че можем да ги разкрием на трети страни в следните случаи:
когато от нас се изисква да го направим;на купувач или потенциален купувач на нашия бизнес; и / илидо назначените доставчици на услуги на АССА АБЛОЙ, които предоставят услуги във връзка с този уебсайт и неговите съоръжения, но само до степента, необходима за предоставяне на тези услуги - например нашият доставчик на услуги за разплащателни карти, за да обработва плащанията ви чрез този уебсайт, доставчик (и) на услугите за доставка, така че да могат да доставят продукти, които купувате, и доставчици (ите) на ИТ услуги, които хостват, разработват и поддържат уебсайта.АССА АБЛОЙ ще предприеме стъпки за защита на всички лични данни, които се прехвърлят на такива трети страни или които се прехвърлят в други държави, в съответствие с приложимите закони за защита на данните.

Можете по всяко време да поискате информацията за вас да бъде изменена или изтрита. Освен това имате право да получавате безплатно копие на личните си данни, които се водят в записани от нас, безплатно. АССА АБЛОЙ отговаря за обработката на личните ви данни и всички искания за изменение, изтриване или получаване на копие от тази информация трябва да бъдат публикувани на ASSA ABLOY AB, P.O. Каре 70340, SE-107 23 Стокхолм, Швеция и маркирано „Внимание: Отговорни за личните данни на групата АССА АБЛОЙ“.


БИСКВИТКИ

„Бисквитка“ е малък текстов файл, който съдържа информация и се съхранява на вашия компютър. Бисквитките се използват само за технически цели, за да улеснят използването на уеб страницата. Един вид бисквитки записва файл за постоянно на вашия компютър. След това може да се използва за персонализиране на уеб страница според избора и интересите на потребителя. Другият основен тип бисквитки се нарича „бисквитка сесия“. Докато посещавате уеб страница, сесийните бисквитки. За повече информация относно бисквитките, моля посетете www.allaboutcookies.org.

Бисквитките, които АССА АБЛОЙ специално използва на този уебсайт, са (колко дълго се запазва бисквитката е посочено в скоби след името на бисквитката):

.ASPXROLES (сесия) - бисквитката, използвана за съхраняване на имена на роли за влезли в профила потребители. Използва се за узнаване на кои роли принадлежи влезлият потребител. Използва се само на уебсайтове, които използват защитена с парола зона.

.ASPXAUTH (сесия) - Използва се за определяне дали даден потребител е удостоверен или не е зададен само след като потребител е влязъл. Използва се само в уебсайтове, които използват защитена с парола зона.

.LoginC (сесия) - Използва се за определяне на влизания потребител. Използва се за да знае кой потребител е влязъл. Използва се само в уебсайтове, които използват защитена с парола зона

.backgroundImageIndex (сесия) - Използва се за началната страница с препратки за задаване на стартовото изображение в слайдшоуто

.ASP.NET_SessionId (сесия) - ASP .NET използва тази бисквитка, за да идентифицира кои заявки принадлежат към определена сесия. Тази бисквитка прави възможно запомнянето и диференцирането на потребителите. Използва се само на уебсайтове, които използват защитена с парола зона.

Освен това ние позволяваме на определени трети страни да задават и да имат достъп до бисквитки на трети страни на този уебсайт. Те са както следва:


GOOGLE ANALYTICS

Следните бисквитки са зададени от нашия инструмент за уеб статистика Google Analytics, за да регистрирате информация за посещения и посетители на уебсайта. Статистиката се използва за подобряване на потребителското изживяване на уебсайта:

  • _utma (2 години)
  • _utmz (6 месеца)
  • _utmc (сесия)
  • _utmb (30 мин.)
  • _utmt (10 мин.)

СОЦИАЛНИ МЕДИИ ДРУЖЕСТВА

Уебсайтът може да използва джаджи за социални медии, за да даде възможност на потребителите да се ангажират със съдържание от нашия уебсайт на различни социални платформи (Facebook, YouTube, Twitter, LinkedIn и др.). За да разберете как и каква информация се събира и какви бисквитки се задават от тези трети страни, моля, вижте политиката за поверителност на подходящата социална платформа.

Ако не желаете да приемате бисквитки, вашият уеб браузър може да бъде настроен така, че автоматично да отказвате съхранението на бисквитки или да бъдете информирани всеки път, когато уебсайт поиска да бъде позволено да съхранява бисквитка. По-рано съхранените бисквитки също могат да бъдат изтривани през уеб браузъра. Моля, вижте страниците за помощ на уеб браузъра за повече информация. Въпреки това, имайте предвид, че някои области или функции на този уебсайт разчитат на „бисквитките“ и затова може да не работят, ако изтриете или откажете „бисквитките“.

Моля, свържете се с нас на cookies@assaabloy.com за повече информация относно бисквитките, използвани от уебсайта.