Жилищни брави и системи за сигурност

Системите за сигурност и заключване на индивидуални жилища и жилищни комплекси трябва да предлагат комплексна защита от взлом и кражби, като бъдат лесни за употреба и поддръжка от собствениците.

От входните врати, използващи традиционни механични ключалки до високо технологичните електронни системи и мехатронни ключалки, решенията за сигурност за жилища трябва да покриват индувидуалните нужди за безопасност, сигурност и удобство, като имат възможност за интеграция с цялостните решения за видеонаблюдение и алармена защита.

Main areas where ASSA ABLOY can offer an integrated solution:

Entrance doors: electromechanical locking solutions and digital door locks provide security for the entrance to private homes. For apartment complexes, access control solutions using smart cards enhance security against intruders whilst allowing the entrance of maintenance staff in at scheduled times.

Garage doors: garages can be secured using mechanical or electromechanical locks and alarms which are easy to fit and easy to use. For apartment complexes, access control systems using readers and tags allow residents in and keep intruders out.

Alarm systems: wireless alarms can be fitted to doors and windows to provide complete security to private homes.

Other areas: padlocks provide additional security throughout the house, from the garage tool cabinet to the garden shed, keep children away from dangerous areas and protect assets and property from theft.