Устойчивост

Устойчивостта е ключов фактор в цялата верига на стойност на АССА АБЛОЙ, той е важен елемент в иновациите, снабдяването, производството и развитието на служителите.

От 2005 г. АССА АБЛОЙ изготвя годишен доклад за устойчивост, основан на насоките на GRI (Global Reporting Initiative).
Това дава възможност на групата да проследява основните показатели, да води постоянно подобрение и да минимизира своя екологичен отпечатък.