Декларации за екологични продукти и зелени сгради

От 2008 г. АССА АБЛОЙ проправя път към по-прозрачна и устойчива глобална индустрия с участието си в програмата EPD.

Декларацията за екологичен продукт е цялостна карта на отпечатъка върху околната среда на продуктите въз основа на подробна LCA (оценка на жизнения цикъл), независимо проверена от акредитирана трета страна.

EPD Кратки факти

АССА АБЛОЙ е начело с повече от 250 декларации за екологични продукти в цялата група от 2008 г. насам

Декларациите за екологични продукти се основават на международно признатите стандарти ISO14025 и EN15804

Специфичните за продукта EPD струват два пъти повече от общоприетите EPD

Ключови ползи от EPD сертифицирани продукти

Може да допринесе кредити за сертифициране на зелени сгради, като BREEAM или LEED

Позволява на клиентите да вземат информирани решения, като знаят точно какво е вложено в нашите продукти

Можем да помогнем за намаляване на въздействието на сградата върху околната среда

Във всички региони се прогнозира, че повече от 60% от строителните проекти ще бъдат зелени до 2018 г.

Доказано е, че зелените сгради спестяват пари чрез намалена консумация на енергия и вода с по-ниски дългосрочни експлоатационни разходи и разходи за поддръжка.