Устойчивост по веригата на стойността

ASSA ABLOY подобрява ефективността на своята верига на стойноста чрез намаляване на производствените разходи в области като оптимизация на компонентите на продукта и намаляване на отпадъците на всеки етап от жизнения цикъл на продукта.

Иновация

Новите продукти се оценяват от гледна точка на жизнения цикъл. Много наскоро разработени продукти пестят енергия в резултат на подобрена изолация и интелигентен контрол на различни решения за отваряне на врати.

Доставчици

Доставчиците на Групата в рискови области се оценяват от гледна точка на устойчивостта. Доставчиците, които не отговарят на изискванията на Групата, се изисква да направят подобрения или в противен случай ще бъдат прекратени.

Производство

Производството на продуктите на Групата трябва да се извършва безопасно и с минимално въздействие върху околната среда. Опасните процеси постепенно се премахват и се заменят с екологични алтернативи.


ISO14001 Система за управление на околната среда

Всички производствени обекти със значително въздействие върху околната среда са сертифицирани по ISO14001.


Пазарно присъствие

ASSA ABLOY спазва законите и разпоредбите, уреждащи бизнес етиката в страните, в които работи, и изисква от всички партньори да действат по същия начин.


Клиенти

Амбицията на ASSA ABLOY е да доставя висококачествени продукти, които отговарят на нуждите на клиентите, имат дълъг експлоатационен живот и се произвеждат с минимално потребление на ресурси и въздействие върху околната среда през жизнения им цикъл.


За повече информация относно ASSA ABLOY Group, моля посетете www.assaabloy.com.